Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Neuseljeničke vize

Korak 3: Ispunite i proslijedite aplikaciju

Aplikacioni formular i fotografija

Aplikanti za neusljeničku vizu moraju popuniti i proslijediti elektronski aplikacioni formular DS-160 (prevod aplikacije na crnogorski biće uskoro dostupan). Ovaj formular zamjenjuje dosadašnje aplikacione formulare DS-156, DS-157, i DS-158.  Od svih aplikanata za neuseljeničke vize, bez obzira na to za koji tip vize apliciraju, biće zahtjevano da ispune ovaj formular putem interneta prije njihovog pojavljivanja na intervju u Konzularnom odjeljenju u Podgorici. 

Formular DS-160 takođe zahtjeva i digitalnu fotografiju, manju od 1MB, da bude učitana kao dio aplikacionog procesa. Pogledajte stranicu na kojoj su objašnjeni propisi za fotografiju.

Više ne postoji pisani aplikacioni formular. Nakon ispunjavanja novog DS-160 formulara, aplikant će elektronski proslijediti aplikaciju i primiće potvrdnu stranicu koja sadrži samo limitirajuće biografske informacije, fotografiju i bar kod. Aplikanti na intervju moraju donijeti sa sobom ovu potvrdnu stranicu zajedno sa (1) fotografijom (pogledajte gore uslove za fotografiju). Iako je učitavanje fotografije dio procesa popunjavanja aplikacije, i dalje zahtjevamo od aplikanata za vizu da donesu sa sobom jednu fotografiju u slučaju da sistem ne prihvati učitanu verziju.

Veći dio teksta koji je prikazan na DS-160 formularu je preveden na crnogorskom jeziku. Prevod možete vidjeti tako što ćete postaviti kursor preko svake grupe teksta prikazanog na stranici.

Važna napomena: Sva pitanja na DS-160 formularu moraju biti odgovorena u potpunosti i ispravno. U protivnom, nećemo biti u mogućnosti da procesuiramo aplikaciju za vizu i biće zahtjevano novo zakazivanje intervjua.
Kliknite ovdje da započnete apliciranje

Ispunjavanje aplikacije automatski NE zakazuje termin za intervju. Molimo Vas da pratite Korak 4: Zakazivanje sastanka kako biste zakazali intervju.