Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Neuseljenicke vize

Neuseljeničke vize

Neuseljeničke vize su namijenjene posjetiocima koji planiraju da putuju u Sjedinjene Države na kratak vremenski period, u turističke svrhe, zbog medicinskog tretmana, škole, posla ili rada na određeno vrijeme. Neuseljenička viza vam ne obezbjeđuje legalno stalno boravište (“green card”) i ne omogućava da neograničeno boravite u Sjedinjenim Državama. Zavisno od kategorije vize, može biti ilegalno da radite u Sjedinjenim Državama. Nepoštovanje pravila vize može ugroziti Vaše šanse za dobijanje vize u budućnosti. Stoga, važno je da vodite računa o odgovarajućim propisima.

Preporučujemo da posjetioci kojima je potrebna viza apliciraju nedjeljama ili nekoliko mjeseci unaprijed, kako bi osigurali da dobiju vizu na vrijeme.

Skrećemo pažnju na to da samo dobijanje vize ne garantuje da će vam biti dozvoljeno da uđete u Sjedinjene Države. Službenici na graničnom prelazu donijeće konačnu odluku o vašem ulasku u Sjedinjene Države.

U nastavku je nekoliko linkova koji će Vas uputiti u proces dobijanja neuseljeničke vize. Ukoliko želite da aplicirate za vizu, molimo Vas da po redu pratite instrukcije.

Više informacija